Show simple item record

Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorFojtíková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:57Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFOJTÍKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119479cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178654
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, zabývající se teorií, jsou popsány metody finanční analýzy, její pojmy a zdroje. Ve druhé části je nejprve představena společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. a následně jsou vypočítány vybrané ukazatele na základě dat získaných z výročních zpráv. V závěru práce jsou předloženy návrhy na zlepšení finanční stability.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyses British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. company. The thesis is divided into two main parts. In the first, theoretical part the methods of financial analysis, it’s concepts and sources are described and in the second, practical part the company British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. it self is introduced. After that, the selected indicators are calculated on the grounds of date which were obtained from the company’s annual reports. In the conclusion of the thesis the proposals for financial stability improvement are presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelcs
dc.subjectvýroční zprávacs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectfinancial analystien
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectannual reportsen
dc.subjectmethods of financial analysisen
dc.subjectaccounting statementsen
dc.titleHodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:13cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119479en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:43:31en
sync.item.modts2020.03.31 15:21:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHlavinka, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - částečně odpovězeno doc. Bartoš - Zohlednila jste při výpočtu indexu IN05 vývoj ukazatele úrokového krytí? - odpovězeno doc. Bartoš - Sledovala jste konkurenční výrobky v oblasti elektronických cigaret při Vašem návrhu? - odpovězeno Ing. Poláček - Víte, jaký je obsah náplně, kterou využívá Vámi prezentovaný produkt? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record