Show simple item record

The Project Proposal for Implementation of Low Pressure Pump of Emergency System of Cooling and Refilling the Active Zone in Nuclear Power Plant

dc.contributor.advisorDoskočil, Radeksk
dc.contributor.authorMalíková, Luciask
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:59Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMALÍKOVÁ, L. Návrh projektu implementace nízkotlakého čerpadla havarijního systému chlazení a doplňování aktivní zóny reaktoru v jaderné elektrárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119620cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178678
dc.description.abstractObsahom predloženej bakalárskej práce je návrh projektu implementácie nízkotlakého havarijného systému chladenia a doplňovania aktívnej zóny v jadrovej elektrárni Mochovce za použitia vhodných techník, nástrojov a metód z oblasti projektového manažmentu. V projekte je vyhotovený hierarchický rozklad produktov, taktiež je spracovaná časová a zdrojová analýza, analýza rizík a aj analýza nákladov. V poslednej kapitole predkladám vlastné návrhy riešenia a optimalizácie projektu. Bakalársku prácu som zasadila do prostredia Microsoft Project.sk
dc.description.abstractContent of this bachelor thesis is project design of an implementation of a project of low pressure pump emergency system of cooling and refilling the active zone in power plant Mochovce with using suitable techniques, tools and methods of project management sphere. The work breakdown structure, time and resource analysis, risk analysis and also cost analysis is processed in this project. In the last section, I present my own solution design and optimizing the project. The bachelor thesis is processed in Microsoft Project software.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektový manažmentsk
dc.subjectprojektsk
dc.subjectnízkotlaké čerpadlosk
dc.subjectWBSsk
dc.subjectCPMsk
dc.subjectMicrosoft Projectsk
dc.subjectproject managementen
dc.subjectprojecten
dc.subjectlow pressure pumpen
dc.subjectWBSen
dc.subjectCPMen
dc.subjectMicrosoft Projecten
dc.titleNávrh projektu implementace nízkotlakého čerpadla havarijního systému chlazení a doplňování aktivní zóny reaktoru v jaderné elektrárněsk
dc.title.alternativeThe Project Proposal for Implementation of Low Pressure Pump of Emergency System of Cooling and Refilling the Active Zone in Nuclear Power Planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-20-08:02:20cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119620en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:02:00en
sync.item.modts2021.11.12 18:21:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHradňanský, Milošsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno v plném rozsahu otázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Je možné kvantifikovat přínosy bakalářské práce? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Bumberová: O jaký okruh se v případě vaší práce jedná? Vnitřní, vnější nebo dělá oboje? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Bumberová: Proč jste si zvolila metodu kvalitativní analýzy na řízení rizik? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record