Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorPoláčková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:13:30Z
dc.date.available2019-06-20T08:13:30Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOLÁČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119661cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178694
dc.description.abstractBakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2013 – 2017, pomocí zvolených metod a jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Zjištěné hodnoty dále budou využity ke zhodnocení, porovnání a následnému formulování vhodných opatření, která by měla vést ke zlepšení situace společnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis evaluates financial situation of the company between years 2013 – 2017. Various chosen methods and individual indicators of the financial analysis are used for the evaluation. Outcome figures are than reviewed, compared and used for formulation of appropriate measures, that would lead to the improvement of company´s situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectPESL analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectrentabilita.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectPorter’s Five Forcesen
dc.subjectPESL analysisen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectreturn.en
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:21cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119661en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:21:07en
sync.item.modts2020.03.30 21:57:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSoučková, Markétacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Šimberová - Nejsou označeny osy grafů? - zodpovězeno dr. Mihalisko - Očekáváte nárůst tržeb, pokryjete ho stávajícími pracovníky? - zodpovězeno dr. Bumberová - Vývoj poměrových ukazatelů v roce 2016 - zdůvodnění? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record