Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejsk
dc.contributor.authorBalák, Tomášsk
dc.date.accessioned2019-06-20T08:25:51Z
dc.date.available2019-06-20T08:25:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBALÁK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119644cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178813
dc.description.abstractZámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre spracovanie boli potrebné boli získané z verejne dostupných zdrojov v období 2017 – 2010. Prácu som rozdelil na tri základné časti. Časti zamerané na teoretické znalosti, výpočty ukazovateľov a návrhy na zlepšenie.sk
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company, to identify problems and propose solutions. For my bachelor thesis I chose the medium-sized construction company Sestav Ltd. All the data that were needed for processing were obtained from publicly available sources in the period 2017 - 2010. I divided the bachelor thesis into three basic parts. Parts focused on theoretical knowledge, calculation of indicators and suggestions for improvement.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinančné ukazovatelesk
dc.subjectfinančná analýzask
dc.subjectukazovatelesk
dc.subjectanalýzask
dc.subjectspoločnosťsk
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcompanyen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenísk
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:10cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119644en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:36:11en
sync.item.modts2020.03.31 06:05:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKruntorádová, Markétask
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího: Jaká rizika mohou ohrozit investici do mobilní betonárky? odpovězeno Otázky oponenta: Proč jste pro celkové porovnání finanční situace společnosti s konkurencí vybral daných 5 ukazatelů, které uvádíte na str. 56? odpovězeno Na základě jakých zjištění z finanční analýzy navrhujete změny v oblasti marketingu dané společnosti? odpovězeno Jaký způsob pořízení výrobního zařízení byste doporučil a proč? odpovězeno Prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Proč řešíte pohledávky jako návrh řešení a jakou splatnost mají pohledávky v současnost v dané společnosti? odpovězeno V práci není zhodnocení efektivnosti investice. Jaké tedy bude a jaký dopad bude mít investice z hlediska společnosti? částečně odpovězeno Provedl jste srovnání s oborovým průměrem? odpovězeno Ing. Helena Hanušová, Csc. Jakou metodikou jsou sestavovány výkazy společností, které Vám sloužily pro porovnání? Proč není uveden způsob metodiky ve Vaší práci? částečně odpovězeno Společnost je kapitálově propojena s dodavateli nebo odběrateli a jak ji toto propojení ovlivňuje? částečně odpovězeno Považujete Vaše konstatování o tom, že existují nějaké nelikvidní zásoby jako relevantní z hlediska toho, že mnoho zásob je ve stavu nedokončená výroba? částečně odpovězeno Zamýšlel jste se nad tím, že tak velká firma ve stavebnictví jako je ta uvedená ve Vaší práci, musí mít vyšší dlouhodobý majetek už jen z předmětu podnikání? Má smysl ho i nadále zvyšovat? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record