Show simple item record

Safety Assesment of the Vacenovice Dam during Floods

dc.contributor.advisorJandora, Jancs
dc.contributor.authorSvoboda, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-05-15T11:01:04Z
dc.date.available2021-05-15T11:01:04Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationSVOBODA, J. Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120766cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178842
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Vacenovice za povodní, a to v souladu s ČSN 75 2935. Posouzení je provedeno pro kontrolní povodňovou vlnu KPV100, PV200 a PV200 podle [13]. V úvodu bakalářské práce jsou popsány jednotlivé části vodního díla Vacenovice a zařazení vodního díla do příslušné kategorie. Poté následují základní údaje vodního díla, použité hydrologické podklady, popis hydraulických výpočtů, stanovení mezní bezpečné a kontrolní maximální hladiny a následné porovnání těchto hladin. V závěru bakalářské práce jsou uvedena doporučená opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vodního díla Vacenovice.cs
dc.description.abstractThe main goal of the bachelor’s thesis is the safety assessment of the Vacenovice Dam during floods in accordance with standard ČSN 75 2935. The assessment is accomplished for the control flood wave KPV100, PV200 a PV200 [13]. In the introduction of the bachelor’s thesis are described particular parts of the Vacenovice Dam and the subsumption of the Vacenovice Dam to relevant categories. The next part includes basic data of the Vacenovice Dam, used hydrologic data, description of hydrological calculations, setting of maximum permissible water level and control maximal water level. Then the thesis introduces a comparison of these water levels. In the end of the bachelor’s thesis are mentioned possible measures leading to increasing of the safety of the Vacenovice Dam.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKontrolní povodňová vlna (KPV)cs
dc.subjectmezní bezpečná hladina (MBH)cs
dc.subjectkontrolní maximální hladina (KMH)cs
dc.subjectControl flood waveen
dc.subjectmaximum permissible water levelen
dc.subjectcontrol maximal water levelen
dc.titlePosouzení vodního díla Vacenovice za povodnícs
dc.title.alternativeSafety Assesment of the Vacenovice Dam during Floodsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-06-17-10:16:57cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120766en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.05.15 13:01:04en
sync.item.modts2021.05.15 12:17:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJobánek, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen, Ing. Michal Žoužela, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Zubík, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Jiří Svoboda seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record