Show simple item record

Design of Audio Power Amplifiers

dc.contributor.advisorŠebesta, Jiřícs
dc.contributor.authorGasnárek, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:55:59Z
dc.date.available2018-10-21T21:55:59Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationGASNÁREK, J. Konstrukce nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31873cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17892
dc.description.abstractCílem bakalářského projektu je popis konstrukčních tříd a způsobů zapojení nízkofrekvenčních (nf) výkonových zesilovačů. Tato problematika je velmi rozsáhlá, proto jsem se omezil na základní seznámení s možnostmi umístění pracovního bodu, zapojením koncových tranzistorů a požadovanými vlastnostmi nf (audio) zesilovače. Je žádoucí dosáhnout vyrovnaného zesílení v přenášeném kmitočtovém pásmu (20 Hz – 20 kHz), linearizací přechodů eliminovat přechodové zkreslení, zápornou zpětnou vazbou stabilizovat zesilovač a vhodným způsobem návrhu napájecího zdroje omezit zkreslení signálu v limitaci. V další části je na základě požadovaného výkonu a impedance proveden návrh vlastností koncových tranzistorů, jejich volba (2SC5200, 2SA1943) a výpočet předpokládaných tepelných ztrát zesilovače. Ze známých přechodových teplot je určen požadavek na chladič koncových tranzistorů. V závěrečné části se věnuji nastínění způsobu proměření zesilovačů, předpokládané hodnoty a objektivní srovnání modulů. V závěru diskutuji možnost subjektivního srovnání poslechem stejného úseku zvukového záznamu přes oba moduly.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is the description of design and construction audio power amplifiers. This topic is very voluminous and therefore I limited it to basic familiarization with options of bias point placement, connection of power transistors and requested properties of audio power amplifier. It is requested to reach a balanced amplification in transferred frequency band (20 Hz – 20 kHz), to eliminate passage distortion by linearization of passages, to stabilize the amplifier by negative feedback and minimize the signal distortion in limitation by suitable concept of the DC source. Following part contains a suggestion of end transistor properties based on requested output and impendance, their choice (2SC5200, 2SA1943) and calculation of expected heat lost of the amplifier. From known transfer temperatures is set a request on an end transistor cooler. The final part deals with a sketch of scaling way of amplifiers, assumed value and objective comparison of modules. I discuss there possibility of subjective comparison by listening to the same part of sound recording via both modules.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNízkofrekvenční výkonový zesilovačcs
dc.subjecttranzistorcs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.subjectAudio Power Amplifieren
dc.subjecttransistoren
dc.subjectnegative feedbacken
dc.titleKonstrukce nízkofrekvenčních výkonových zesilovačůcs
dc.title.alternativeDesign of Audio Power Amplifiersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:25cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31873en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:00:33en
sync.item.modts2021.11.12 13:55:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Tomášcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record