Recent Submissions

 • Slovo úvodem k novému ročníku 2016 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
 • Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Problematika forenzních věd nabývá zejména v posledních letech na významu, který s sebou nese i jejich adekvátní rozvoj. S nástupem nových technologií a inovací v postupech jsou dnes odborníci schopni dosáhnout relativně ...
 • Vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou 

  Ruberová, Marie; Superatová, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Článek popisuje vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou. Ve článku je nejprve vymezen pojem obvyklé nájemné z pozemku. Dále je obecně pojednáno o stanovení nájemného porovnáním a o stanovení nájemného procentuální sazbou ...
 • Jak změnit velikost souboru s fotografií 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 3. 2016 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMSP), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou aktuálně platné (stav k 31. 3. 2016). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od ...
 • Nové právní předpisy a cenový výměr č. 1/2016 pro znaleckou praxi 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  V posledním období byla vydána řada předpisů resp. jejich změn. Níže uvádíme upozornění na takové, jež mají vztah ke znalecké činnosti čtenářů časopisu Soudní inženýrství; u důležitých citujeme potřebné části resp. celý předpis.
 • Za Ing. Milanem Šmahelem, Ph.D. 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Milan Šmahel, Ph.D., odborný asistent Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec v oborech stavebnictví a ekonomika, zástupce šéfredaktora časopisu Soudní ...
 • Opomíjená důležitost hydroizolace v oceňovací vyhlášce 

  Novák, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Článek si klade za cíl upozornit na všeobecně podceňovanou důležitost hydroizolací a to nejen ve vyhlášce č. 441/2013Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, dále jen oceňovací vyhláška. V úvodu jsou popsány nejběžněji ...
 • Korespondence poškození osobního vozu po zásahu úlomků střešní krytiny 

  Prnka, Jiří; Sedlák, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Článek pojednává o dopravní nehodě, při které mělo dojít ke kontaktu osobního vozu s úlomky střešní krytiny, uvolněnými z protijedoucího nákladního vozu a následnému vyjetí osobního vozu do příkopu. Na základě korespondence ...
 • Zobecnění kontrolních postupů při znaleckém posuzování stavu a porušení objektů při ražbě tunelu 

  Kostka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Při ražbě Královopolského tunelu pod ulicemi Dobrovského a Veleslavínova v Brně v období roku 2001–2007 docházelo k poruchám na domech stávající zástavby. Během ražby i po ní byly sledovány poruchy a měřeny deformace a ...