Show simple item record

Design of recoating system for processing of two metal powders using 3D Printing

dc.contributor.advisorKoutný, Danielcs
dc.contributor.authorGuráň, Radoslavcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:41Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGURÁŇ, R. Konstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other115828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179021
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním zařízení pro nanášení dvou různých kovových prášků, které je schopné kompatibilně pracovat s 3D tiskárnou kovových materiálů SLM 280HL. Jelikož oblast multimateriálového tisku kovů technologie selective laser melting (SLM) nebyla doposud nijak významně prozkoumána, byl zpracován přehled existujících patentů a možných přístupů k řešení. Zařízení bylo úspěšně zkonstruováno a byly provedeny série testů definující problematiku nanášení vylepšené hlavice, která používá trysku a vibrační motorek s excentrem. Na základě vykonaných experimentů byly definovány nanášecí parametry multimateriálové vrstvy z materiálů FeAm a 316L. K navrhnutému zařízení byl vytvořen ovládací systém pro částečnou automatizaci procesu. Zařízení bylo implementované do tiskárny, ve které byla demonstrována jak možnost nanášení jedné multimateriálové vrstvy o minimální tloušťce 50 m, tak schopnost výroby 3D multimateriálového dílu, složeného až z 200 vrstev a obsahujícího změnu materiálu ve všech osách.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design, construction and testing of two different metal powder coating equipment, which is able to work with SLM 280HL metal 3D printer. Since the field of multimaterial metal printing by selective laser melting (SLM) has not been significantly investigated yet, an overview of existing patents and possible approaches to the solution has been developed. The device has been successfully designed and a series of tests was carried out defining the issue of applying an improved head that uses a nozzle and an eccentric vibration motor. Based on the experiments performed, the coating parameters of the multimaterial layer of FeAm and 316L materials were defined. A control system for the partial process automation was created for the proposed device. The device was implemented in a printer that demonstrated both the ability to apply a single multimaterial layer of at least 50 m thickness, and the ability to produce a 3D multimaterial component comprised of up to 200 layers and containing material change across all axes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMultimateriálový tiskcs
dc.subjectselektivní laserové tavení (SLM)cs
dc.subjectaditivní technologiecs
dc.subjectnanášecí systém.cs
dc.subjectMultimaterial printingen
dc.subjectselective laser melting (SLM)en
dc.subjectadditive technologyen
dc.subjectrecoating system.en
dc.titleKonstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tiskucs
dc.title.alternativeDesign of recoating system for processing of two metal powders using 3D Printingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-17:52:06cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:44:41en
sync.item.modts2019.06.19 20:23:30en
dc.contributor.refereeNěmeček, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record