Show simple item record

A proposal and production of vacuum mold for serial production of plastic forming

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorTišnovský, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTIŠNOVSKÝ, J. Návrh a výroba vakuové formy pro sériové tváření plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179093
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou formy pro sériovou výrobu plastových dílů vakuovým tvářením. Práce je rozdělena do 2 hlavních kapitol. Teoretická část obsahuje rozbor technologie třískového obrábění. V experimentální části práce je řešena konstrukce formy v softwaru PowerShape a následuje podrobný rozbor výroby modelu pro zaformování a samotné formy. Závěrem experimentální části je pojednáno o ručním dokončení formy a kontrole formy. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, ve kterém jsou řešeny náklady na výrobu formy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the proposal and production of a mold for series production of plastic parts by vacuum forming. The thesis is divided into 2 main chapters. The theoretical part includes analysis of chip machining technology. The experimental part focuses on solving the design of the mold in PowerShape software, a detailed analysis of making of the model for casting and about making of the mold themselves. In the last part the manual completion and verification of the mold is discussed. Thesis is terminated by technical-economic evaluation, in which is discussed about production costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormacs
dc.subjectvakuové tvářenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectPowerShapecs
dc.subjectPowerMillcs
dc.subjectMolden
dc.subjectvacuum formingen
dc.subjectmillingen
dc.subjectPowerShapeen
dc.subjectPowerMillen
dc.titleNávrh a výroba vakuové formy pro sériové tváření plastůcs
dc.title.alternativeA proposal and production of vacuum mold for serial production of plastic formingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-17-15:07:30cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:07:12en
sync.item.modts2020.04.01 01:10:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChladil, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký materiál byl zvolen pro výrobu formy? 2. Jaký rozdíl mezí cenou a výrobnimi náklady?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record