Show simple item record

Implementation of the system for analysis and optimization of business systems with the use of artificial intelligence

dc.contributor.advisorŠťastný, Jiřícs
dc.contributor.authorStaněk, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:57Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSTANĚK, K. Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117301cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179105
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá realizací obchodní zakázky spočívající ve vytvoření systému rychlé analýzy a optimalizace vycházející z reálných obchodních dat měnových párů v programu MATLAB. V rámci zpracovávaného tématu je implementován zákaznický automatický obchodní systém včetně analýzy a optimalizace parametrů systému. Byl taktéž využit prediktivní systém vývoje cen s použitím metod umělé inteligence na základě historických dat. Získaná data z optimalizací a simulací automatických obchodních systémů jsou přehledně shrnuty do grafických výstupů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the realization of a business order, consisting in creating a system of rapid analysis and optimization based on real business data of currency pairs using the MATLAB software. Within this developed topic a customer automated trading system is implemented, including the analysis and the optimization of the system parameters. There was also used a predictive system of the development of the prices, using artificial intelligence methods, based on historical data. The obtained data from the optimization and the simulations of the automated trading system are clearly summarized in graphic outputs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatický obchodní systémcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectLSTMcs
dc.subjectsimulace obchodovánícs
dc.subjectměnové párycs
dc.subjectprediktivní systém.cs
dc.subjectAutomated trading systém (ATS)en
dc.subjectMATLABen
dc.subjectLSTMen
dc.subjecttrading simulationen
dc.subjectcurrency pairs and a predictive system.en
dc.titleImplementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligencecs
dc.title.alternativeImplementation of the system for analysis and optimization of business systems with the use of artificial intelligenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-15:46:59cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117301en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:19:23en
sync.item.modts2021.11.12 16:56:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTrenz, Oldřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record