Show simple item record

Test Rig Design for Durability Testing of the Rubber Segments

dc.contributor.advisorProkop, Alešcs
dc.contributor.authorBorek, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:45:11Z
dc.date.available2019-06-21T08:45:11Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOREK, V. Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117688cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179138
dc.description.abstractCílem diplomové práce je konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování životnosti pry-žových segmentů. Práce obsahuje stručný popis testované součásti, zkušebních strojů a jed-notlivých částí zkušebních zařízení. Následuje koncepční a konstrukční návrh se zdůvodně-ním volby konkrétních součástí, případně podpořené analýzami u kritických členů. Závěrem je zhodnocen celkový konstrukční návrh, jehož kompletní výkresová dokumentace je přiložena k práci.cs
dc.description.abstractThe aim of diploma thesis is construction design of test rig for durability testing of the rubber segments. The work contains a brief description of tested component, test rigs and individual parts of the testing system. Next chapter describes conception and construction solutions with justification of choice specific parts, supported by analysis of critical parts. Finally the overall construction design is evaluated and accompanied with a documentation of drawings, which is attached to the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzkušební stavcs
dc.subjectaktuátorcs
dc.subjectpryžový segmentcs
dc.subjectkonzolecs
dc.subjecttest rigen
dc.subjectactuatoren
dc.subjectrubber segmenten
dc.subjectconsoleen
dc.titleNávrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentůcs
dc.title.alternativeTest Rig Design for Durability Testing of the Rubber Segmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-13-10:33:39cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117688en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:21:01en
sync.item.modts2021.11.12 09:19:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘehák, Kamilcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Novosad (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s náplní a výsledky své závěrečné práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na následující otázky členů komise: Jaký modul v softwaru ANSYS by jste použil pro zjištění vlastních frekvencí buzených harmonickou silou? Kolik stojí Vámi navrhované zařízení ve srovnání se zařízeními běžně dostupnými na trhu? Jaký snímač byste musel doplnit pro měření tuhosti zkoušených elemenů? Co všechno umožňuje ta pryžová spojka?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record