Show simple item record

Methodology for the Amount of Damage Determination in Cases of Defects and Failures of Flexible Pavements Road Structure

dc.contributor.authorŠpaček, Petr
dc.date.accessioned2019-06-24T11:51:04Z
dc.date.available2019-06-24T11:51:04Z
dc.date.issued2016-09cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 2, s. 58-61. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179159
dc.description.abstractTento článek řeší poměrně specifickou oblast soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací. Přestože se jedná o poměrně úzkou oblast v rámci soudního inženýrství, praktické potřeby soudně-znalecké praxe jsou v této oblasti neoddiskutovatelné. Autor se touto problematikou podrobně zabýval v rámci zpracování své disertační práce; v tomto článku jsou publikovány základní výsledky a výstupy provedeného zkoumání. Jsou definovány základní kategorie vad krytových vrstev netuhých vozovek podle jejich závažnosti; v návaznosti na ně pak jsou navrženy možné způsoby stanovení výše škody. Jedná se pouze o doporučené postupy, které nemají ambici stát se závazným předpisem, ale mají být spíše užitečnou pomůckou pro práci soudního znalce v poměrně specifické oblasti vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek.cs
dc.description.abstractThis paper address pretty specific area of forensic engineering, which is methodology of forensic expert work during the amount of damage determination in cases of defects and failures of flexible pavements road structure. Although this is a relatively narrow topic in field of forensic engineering, there are real practical needs for this topic in forensic engineering practice. The author has addressed this topic in detail within his Ph.D. thesis and there are published the basic results and outputs from carried out research on above mentioned topic in this article. There are defined the basic defect categories for flexible pavements according to how serious they are. In connection with above mentioned defect categories, there are defined possible approaches for amount of damage determination. This defined possible approaches does not have any ambition to be obligatory standard, but the main purpose of this approaches is to be a useful tool for forensic experts in this specific area of flexible pavements defects and failures.en
dc.formattextcs
dc.format.extent58-61cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectvadacs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectvýše škodycs
dc.subjectnetuhá vozovkacs
dc.subjectasfaltová směscs
dc.subjectasfaltová vrstvacs
dc.subjectdefecten
dc.subjectfailureen
dc.subjectamount of damageen
dc.subjectflexible pavementen
dc.subjectasphalt mixtureen
dc.subjectasphalt layeren
dc.titleMetodika stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikacícs
dc.title.alternativeMethodology for the Amount of Damage Determination in Cases of Defects and Failures of Flexible Pavements Road Structureen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume27cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record