Recent Submissions

 • Využití dálkového průzkumu země (DPZ) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Při zpracování znaleckých posudků patřících do oblasti Forenzní ekotechniky: les a dřeviny je možné využít data DPZ. V současné době jsou data některých satelitů volně přístupná na internetu. Společně s volně přístupným ...
 • Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací 

  Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Příspěvek se týká metodiky stanovení ceny nemovitých věcí porovnáním s věcmi obdobnými. Problémem je přepočet při odlišných výměrách pozemku a při různých velikostech užitkových ploch stavby. Byly zkoumány různé možnosti; ...
 • Reálná dopravní situace na Blízkém východě – případová studie 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Tento článek se zabývá skutečnou dopravní situací na Blízkém východě, zejména v arabských zemích. Popisuje okolnosti, které způsobují katastrofální situace v dopravě. Na konci tohoto dokumentu jsou předložena doporučení ...
 • Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení ...
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
 • Zprávy Asociace znalců a odhadců ČR, z.s. 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Zpráva z valné hromady AZO; Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování nemovitostí AZO Morava za rok 2014; Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování nemovitostí AZO Plzeň za rok 2014; ...
 • Historie technické normalizace 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Příspěvek se zabývá historickým vývojem technické normalizace. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací na území Československé republiky ...
 • 50 let soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  V rámci 50. výročí oboru soudní inženýrství a 45 let Ústavu soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně je v příspěvku krátce shrnuta jeho historie.