Recent Submissions

 • Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně 

  Bradáč, Albert; Franková, Hana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně proběhly v minulém období obhajoby zajímavých témat disertačních prací doktorského studijního programu Soudní inženýrství.
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 30. 9. 2015 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMSP), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou aktuálně platné (stav k 30. září 2015). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období ...
 • K vývoji cen stavebních prací 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V příspěvku jsou uvedeny přepočítací indexy cen stavebních prací v České republice od roku 1914 do 1. pololetí 2015.
 • Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2015 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 se v Kongresovém centru v Brně konala tradiční mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, letos k výročí 50 let od založení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Po úvodní společné ...
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
 • Retroreflexní úpravy pro silniční dopravu 

  Liškutín, Ivo (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek vysvětluje princip retroreflexních úprav, tj. princip vratného odrazu světla, kdy světlo z reflektorů vozidla se od retroreflexní úpravy odráží vždy zpět k očím řidiče, přičemž nezávisí na natočení této retroreflexní ...
 • Nová vyhláška – seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
 • Specifika tržního oceňování nemovitých věcí pro bankovní účely 

  Pertl, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V současné době, vzhledem ke stále klesajícím úrokovým sazbám, využívají klienti ve velké spoustě případů při nákupu nemovité věci hypotečních úvěrů. Článek se tak dotýká nejen odborné veřejnosti, ale i široké části ...
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – I 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Cílem tohoto příspěvku je nastínění předchozí právní úpravy, definování styčných pojmů, ale také vzájemné souvislosti podsystémů vytvářejících systém. Snahou celku je eliminace neoprávněných a neodůvodněných zásahů do ...
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
 • Popis evaluacie experimentálnej figuríny chodca určenej na merania aktívnych bezpečnostných systémov vozidiel 

  Vertaľ, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti v premávke sa u moderných vozidiel stále častejšie stretávame s použitím aktívnych bezpečnostných prvkov pre zabránenie dopravnej nehody s chodcom. Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu ...
 • Oceňování práva stavby 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá oceněním práva stavby ať se zřízenou či nezřízenou stavbou. Jsou zde uvedeny důležité poznatky o problematice práva stavby. Součástí je kapitola o jednotlivých veličinách, které vstupují do výpočtu ceny ...
 • Nezapomínejme na černé labutě 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Soudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno ...
 • Analýza využitelného součinitele adheze v příčném směru při kruhových zkouškách vozidla vybaveného ESP 

  Panáček, Vladimír; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá zjišťováním hodnot využitelného součinitele adheze mezi pneumatikou a vozovkou v příčném směru při současném zkoumání vlivu elektronického stabilizačního systému ESP na jízdní dynamiku vozidla Škoda Octavia ...
 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost 

  Pivoňková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví ...
 • Náklady na dodatečné povolení stavby 

  Černocký, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Příspěvek se zabývá řešením otázky spojené s oceněním stavby nepovolené, respektive s náklady, které je nutno zohlednit při zpracování znaleckého posudku, na právní narovnání stavu stavby. V rámci disertační práce se autor ...