Now showing items 1-1 of 1

  • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

    Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...