Now showing items 1-1 of 1

  • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II 

    Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Cílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace ...