Now showing items 1-1 of 1

  • Historie technické normalizace po roce 1949 

    Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou ...