Now showing items 1-9 of 9

 • Errata 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Opravy tiskových chyb
 • Historie technické normalizace po roce 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou ...
 • Nové knihy 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
 • Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“ 

  Ptáček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych; Leon Prochowski, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jerzy Wicher; 3. doplněné vydání; ISBN 978-83-2016-1940-9; Cena 73,50 zł, formát B5, 360 s., 238 obrázků, 29 tabulek
 • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

  Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Cílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace ...
 • Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy 

  Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2016 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 345/2015 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)