Poslední příspěvky

  • Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy 

    Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly ...
  • Nové knihy 

    Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  • Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“ 

    Ptáček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych; Leon Prochowski, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jerzy Wicher; 3. doplněné vydání; ISBN 978-83-2016-1940-9; Cena 73,50 zł, formát B5, 360 s., 238 obrázků, 29 tabulek
  • Historie technické normalizace po roce 1949 

    Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou ...
  • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

    Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...
  • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II 

    Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Cílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace ...
  • Errata 

    Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    Opravy tiskových chyb
  • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2016 

    Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
    V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 345/2015 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
  • Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce 

    Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)