Show simple item record

Economic comparison of manufacturing the machine parts on machine tools in the company Frentech Aerospace s.r.o

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorNovák, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNOVÁK, L. Ekonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17935
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ekonomickým posouzením tří různých způsobů výroby zadané součásti. Dva způsoby výroby jsou zadány firmou Frentech Aerospace s.r.o. Třetí způsob je navržen tak, aby bylo dosaženo snížení výsledné ceny součásti. Stroje v novém výrobním postupu jsou voleny z nabídky strojů Mazak. Součástí práce je vypracování programu pro výrobu obrobku na obráběcích strojích. Cílem práce je inovovat stávající způsob výroby zadané součásti. Bakalářská práce je uzavřena technickoekonomickým zhodnocením všech tří variant.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with economic assessment of three different methods of production a given part. Two methods of production are given by Frentech Aerospace s.r.o. The third method is designed to lower the final price of the component. Machines are selected from the offer of Mazak machines in the new manufacturing process. Developing of program for manufacturing workpiece on machine tools belongs to this thesis. The goal is to upgrade the existing method of production the specified component. Bachelor thesis is concluded technical-economic evaluation of all three alternates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdvouvřetenový soustruhcs
dc.subjectMazakcs
dc.subjectMazatrolcs
dc.subjectobráběcí strojcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectduplex latheen
dc.subjectMazaken
dc.subjectMazatrolen
dc.subjectmachine-toolen
dc.subjectmachiningen
dc.titleEkonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.ocs
dc.title.alternativeEconomic comparison of manufacturing the machine parts on machine tools in the company Frentech Aerospace s.r.oen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:14cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:55:42en
sync.item.modts2020.03.31 00:56:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaký je princip plazmové nitridace? Jaký OS využívá starší verze řídicího systému Mazatrol? Jak funguje příkaz "Cis" k určení pořadí? Jaké může mít následky použití jiné než doporučené řezné rychlosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record