Show simple item record

Mechanical excitation of self sensing SPM probes

dc.contributor.advisorPavera, Michalcs
dc.contributor.authorNovotný, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:41:21Z
dc.date.available2019-06-27T10:41:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, O. Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117685cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179371
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, funkce piezokeramik a popis používaných sond na bázi křemenných ladiček. Druhá část práce popisuje postupný vývoj a návrh nového držáku sond. V závěru této práce je rozebráno testování navrženého držáku sond a porovnání mechanického buzení oproti stávajícímu elektrickému buzení. Navržený držák sond byl vyroben, byl popsán postup jeho sestavení a vytvořena výkresová dokumentace jednotlivých dílů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of the SPM microscope probe holder which is designed for mechanical excitation of the probes. The first part of the thesis focuses on the description of physical theory, such as the principle of atomic force microscopy, the function of piezoceramics and the description of used quartz tunning fork based probes. The second part describes the gradual development and design of the new probe holder. Testing of the designed probe holder and comparison of mechanical and electric excitation is depicted at the end of this work. The designed probe holder was manufactured, the assembly procedure was described, and the drawings of the individual parts were created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSPMcs
dc.subjectAFMcs
dc.subjectCAFMcs
dc.subjectEFMcs
dc.subjectKPFMcs
dc.subjectkřemenná ladičkacs
dc.subjectpiezokeramikacs
dc.subjectelektrické přeslechycs
dc.subjectSPMen
dc.subjectAFMen
dc.subjectCAFMen
dc.subjectEFMen
dc.subjectKPFMen
dc.subjectquartz tuning forken
dc.subjectpiezoceramicen
dc.subjectcross-talken
dc.titleMechanické buzení SPM sond s integrovaným senzoremcs
dc.title.alternativeMechanical excitation of self sensing SPM probesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-21-14:08:44cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117685en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:21en
sync.item.modts2019.06.27 12:30:45en
dc.contributor.refereePiastek, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record