Show simple item record

Development of a tribometer for the adhesion measurement on a real rail

dc.contributor.advisorOmasta, Milancs
dc.contributor.authorVodehnal, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:58Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVODEHNAL, M. Vývoj tribometru pro měření adheze na reálné kolejnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179386
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá vývojem tribometru pro měření adheze na reálné kolejnici. Práce obsahuje přehled základních pojmů týkajících se kontaktu kola a kolejnice. Následuje přehled zařízení, která jsou schopna měřit adhezi na reálné trati. Vlastní řešení autora obsahuje konstrukční návrh tribometru, navrženou metodiku měření a také popis jednotlivých součástí. Výstupem práce je funkční vzorek, který je ověřen v laboratorních podmínkách a na reálné trati.cs
dc.description.abstractThe submitted master’s thesis describes the development of a tribometer used to measure the adhesion of a real rail. The thesis contains an overview of the basic terms concerning wheel and rail contact. Following that, there is an overview of devicesthat are able to measure the adhesion on a real track. The author's solution includes a design of the tribometer, the proposed measurement methodology and also a description of the individual components. The result of this thesis is a functional device, verified in laboratory conditions and on a real track.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřenosný tribometrcs
dc.subjectměření adhezecs
dc.subjectsoučinitel adhezecs
dc.subjectkontakt kola a kolejnicecs
dc.subjectportable tribometeren
dc.subjectadhesion measurementen
dc.subjectcoefficient of adhesionen
dc.subjectwheel-rail contacten
dc.titleVývoj tribometru pro měření adheze na reálné kolejnicics
dc.title.alternativeDevelopment of a tribometer for the adhesion measurement on a real railen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-20-15:54:46cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:18:28en
sync.item.modts2020.03.31 20:14:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolach, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Pavel Polach (člen) Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Otázky oponenta: 1. Zdůvodněte, proč na obr. 2-2 působí síla "T" ve směru pohybu kola. ZODPOVĚZENO. 2. Vysvětlete schéma měřicího řetězce uvedené na obr. 5-22. ZODPOVĚZENO. Otázky členů komise k DP: 3. doc. Mazůrek: Jaká je použita měřicí karta? ZODPOVĚZENO. Z jakého důvodu je třeba využít PC? ZODPOVĚZENO. Pokusil jste se v práci zohlednit vliv nepřesnosti průměru kola (modelové zkreslení)? ZODPOVĚZENO. 4. Ing. Mendřický: Zkoušel jste měřit za různého počasí? ZODPOVĚZENO. Jaké je využití naměřených výsledků? ZODPOVĚZENO.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record