Show simple item record

Application of WorkNC CAD/CAM software for machining

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorKuchař, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:00Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUCHAŘ, P. Aplikace CAD/CAM softwaru WorkNC při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179397
dc.description.abstractCílem této diplomové práce byl návrh výroby tvarových částí vstřikovací formy s ohledem na možnosti firmy SKD Bojkovice. Struktura práce byla rozdělena na dvě hlavní části a to část teoretickou, kde byla stručně představena nezbytná teorie k vypracování části druhé, praktické. V té byla navržena vlastní plastová součástka, zkonstruována vstřikovací forma s důrazem na tvarové části a vypracována nezbytná výrobní dokumentace. Následně byl popsán proces výroby těchto tvarových částí formy a na úplný závěr proběhlo stručné technicko-ekonomické zhodnocení výrobního procesu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to design core and cavity part of the injection moulding tool with regard to the possibilities of SKD Bojkovice company. The structure of the thesis was divided into two main parts - the theoretical part, where the necessary theory for the elaboration of the second part, the practical one was briefly introduced. In the practical part own plastic component was designed, constructed an injection mold with emphasis on the core and cavity parts of the injection moulding tool and produced the necessary production documentation. Subsequently, the process of manufacturing these parts of the mold was described, and a brief technical-economic evaluation of the manufacturing process took place at the very end.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectnávrh výrobycs
dc.subjectCAD/CAMcs
dc.subjectWorkNCcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectinjection moulding toolen
dc.subjectproduction proposalen
dc.subjectCAD/CAMen
dc.subjectWorkNCen
dc.subjectmachiningen
dc.titleAplikace CAD/CAM softwaru WorkNC při obráběnícs
dc.title.alternativeApplication of WorkNC CAD/CAM software for machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-21cs
dcterms.modified2019-06-21-11:28:17cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:21:15en
sync.item.modts2021.11.12 18:47:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen) Ing. Janka Vydrová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ják je chrakterizovaná operace? Co je operace? 2. Co to je karbidový vrták?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record