Show simple item record

Risk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorČerná, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:39Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:39Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČERNÁ, H. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179460
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů příslušenství pro mobilní telefony pro firmu ZONES s.r.o. a stanovení jejich hodnoty rizika. V práci je vytvořen rozhodovací model pomocí fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Na začátku práce jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou použita pro zpracování dalších částí práce. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a MATLAB. Fuzzy model je vytvořen na základě požadavků společnosti. Další část práce se zabývá rozborem a porovnáním výsledků z obou programů. Výsledkem práce je model, který je snadný na ovládání, a který zlepší výběr a hodnocení dodavatelů ve firmě ZONES s.r.o.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with selection and evaluation of phone accessories suppliers for ZONES s.r.o. company and evaluates their possible risks. In thesis is created decision model which is using fuzzy logic. The main part of the thesis consists of proposals for the evaluation of the company's suppliers. At the beginning of thesis are theoretical bases which will be used in the practical parts. Decision models are created in Microsoft Excel and MATLAB. The fuzzy model is based on requirements of the company. Another part of the thesis deals with analysis and comparison of results from both programs. The result of this thesis is the model which is easy to use and improves selection and evaluations of phone accessories for ZONES s.r.o. company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectExcelcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectrozhodovací procescs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectExcelen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectdecision-making processen
dc.subjectevaluation of suppliersen
dc.titleRiziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeRisk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-25cs
dcterms.modified2019-06-25-17:55:23cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112370en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:20:17en
sync.item.modts2021.11.12 17:14:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDoskočil, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky. Komise položila následující otázky: - Co je myšleno pod pojmem "přesnější výsledky"? Kdo stanovuje funkci členství? Jaký byl využit fuzzy rozklad? (doc. Karpíšek) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record