Show simple item record

Risks in Marketing Communication Management

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorBenešová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBENEŠOVÁ, E. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112381cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179463
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a její rizika. Je členěna do několik základních kapitol. Jednou z nich jsou teoretická východiska, kde jsou základní pojmy související s tímto tématem. Následně analýza současného stavu. Velmi důležitou kapitolou jsou také návrhy řešení, které obsahují návrh komunikačního mixu. U každého návrhu je také kromě popisu, také časový harmonogram, lidské zdroje, finanční plán a analýza rizik vycházejících z implementace jednotlivých návrhů. Diplomová práce byla zpracována na kavárnu Bílá Vrána nacházející se v okrajové části Brno Komín.cs
dc.description.abstractDiploma thesis aims at marketing communication and its risks. The thesis is divided into several basic chapters, one of which is devoted to theoretical basis with main terms related to this topic. It is followed with analysis of its current situation. Important part of the thesis presents draft of solution, which contains suggestions of communication mixture. Apart from its description, each suggestion includes time schedule, human resources, financial plan and analysis of possible risks due to implementation of suggestions. The diploma thesis was created on the basis of Bílá Vrána cafe situated in Brno-Komínen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingová komunikacecs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectonline marketingcs
dc.subjectMarketing communicationen
dc.subjectpropagationen
dc.subjectadvertisementen
dc.subjectsales supporten
dc.subjectonline marketingen
dc.titleRizika v oblasti řízení marketingové komunikacecs
dc.title.alternativeRisks in Marketing Communication Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-25cs
dcterms.modified2019-06-25-17:55:22cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112381en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:20:18en
sync.item.modts2021.11.12 17:35:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHladíková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace. Komise položila následující otázky: - Lze otestovat rostoucí trend? Co je projekt "Otoč kelímek"?(doc. Karpíšek) - Jsou problémy řešeny jen v konkrétním případě? (prof. Adamec) - Existují priority v návrzích? (doc. Doskočil) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record