Show simple item record

Risks in Marketing Communication Management

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorJežková, Jaroslavacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJEŽKOVÁ, J. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179467
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace vybraného kadeřnictví a riziky s nimi spojenými. Práce obsahuje literární rešerši, analýzu problémů a současné situace, popis vlastního průzkumu a analýzu rizik. Získané výsledky analýz jsou použity k vytvoření návrhů řešení, které mají vést ke změně komunikačního mixu. Analýza rizik je také aplikována na návrhy řešení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with marketing communication topics of particular hairdresser’s and related risks. The work consists of theoretical background, problems analysis and current situation, description of the research itself and risk analysis. The analysis results are utilized to propose solutions which should lead to change of communication mix. The risk analysis is also applied on proposals of solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleRizika v oblasti řízení marketingové komunikacecs
dc.title.alternativeRisks in Marketing Communication Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-26cs
dcterms.modified2019-06-26-17:21:03cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:21:57en
sync.item.modts2021.11.12 09:37:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovák,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace. Komise položila následující otázky: - Dokážete k vybraným metodám přiřadit vybrané typy problémů? (doc. Kledus) - Byl v práci použit dotazník a kolik měl otázek? Kolik bylo osloveno respondentů? (doc. Karpíšek) - Jsou uvedené náklady jednorázové? (doc. Karpíšek) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka diplomovou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record