Show simple item record

Small Business Information System Assessment and Proposal for Change

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorJaroš, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJAROŠ, J. Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112456cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179468
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení aktuálního stavu informačního systému malého podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část analyzuje současnou situaci ve společnosti, hodnotí kvalitu jejího informačního systému a identifikuje možná rizika. Obsahem poslední části jsou návrhy na zlepšení stávající situace a jejich ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the analysis and assessment of current condition of information system in small company. The thesis is divided into three parts. The first part is focused on the theoretical basis. The second part analyses the current situation in the company, assesses quality of its information system and identifies possible risks. The content of the last part are suggestions for improving the current situation and their economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectMcKinsey 7Scs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectanalýza HOS8cs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectMcKinsey 7Sen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectanalysis HOS8en
dc.subjectrisk analysisen
dc.titlePosouzení informačního systému malého podniku a návrh změncs
dc.title.alternativeSmall Business Information System Assessment and Proposal for Changeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-25cs
dcterms.modified2019-06-25-17:55:23cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112456en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:20:18en
sync.item.modts2021.11.12 17:27:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn. Komise položila následující otázky: - Jak bylo provedeno ohodnocení rizik? Není potřeba UPS zálohy? (doc. Karpíšek) - Kolik je ve společnosti zaměstnanců? (prof. Dostál) - Jaké byly uvedeny náklady? (doktor Šimůnek) - Co se myslí pod pojmem ekonomické zhodnocení? (doc. Doskočil) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record