Show simple item record

Analysis of the Highest and Best Use of a Plot in Zlín-Jižní Svahy

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorŠimoníková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:41Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠIMONÍKOVÁ, K. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116345cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179476
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem analýzy nejvyššího a nejlepšího využití (zkráceně HABU). V rámci teoretického zkoumání je tato metoda popsána, a definuje postup řešení pomocí 4 základních kroků, jimiž jsou zkoušky legální přípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatněnosti, a maximální výnosnosti. Následně je tato metoda aplikována na konkrétní pozemek v městské části Zlín-Jižní svahy. V rámci řešení je navrženo 9 variant využití tohoto pozemku. Pomocí metody HABU hledáme to nejlepší využití, které následně přinese investorovi nejvyšší zisk. Cílem práce je taktéž srozumitelný popis a praktická ukázka aplikace této metody, která doposud nemá v tuzemsku velké zastoupení. Může tak pomoci k pochopení a následnému využití při oceňování majetku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of analysis of the highest and best use (abbreviated as HABU). In the theoretical research, this method is described, and defines the solution process using 4 basic steps, namely legal admissibility, physical possibilities, financial justification, and maximum profitability. Subsequently, this method is applied to a specific plot in Zlín-Jižní svahy area. The solution proposes 9 variants of utilization of this land. Using the HABU method we are looking for the best use, which in turn brings the investor the highest profit. The aim of the thesis is also a clear description and practical demonstration of the application of this method, which has not been represented in the Czech Republic so far. It can thus help to understand and use it in property valuation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza nejvyššího a nejlepšího využitícs
dc.subjectHABUcs
dc.subjectvíceúčelová budovacs
dc.subjectoceněnýcs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectnáklady a výnosycs
dc.subjectHighest and best analysisen
dc.subjectHABUen
dc.subjectmulti-purpose buildingen
dc.subjectaward-winningen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectcost and revenueen
dc.titleAnalýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Highest and Best Use of a Plot in Zlín-Jižní Svahyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-21cs
dcterms.modified2019-06-21-14:55:36cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116345en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:43:41en
sync.item.modts2019.06.27 12:25:22en
dc.contributor.refereeVala, Vlastimilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record