Show simple item record

Description of Experimental Evaluation of Dummies Pedestrians Designed to Measure Active Safety Systems of Vehicles

dc.contributor.authorVertaľ, Peter
dc.date.accessioned2019-06-27T10:44:35Z
dc.date.available2019-06-27T10:44:35Z
dc.date.issued2015-12cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 2-3, s. 68-73. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179487
dc.description.abstractV súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti v premávke sa u moderných vozidiel stále častejšie stretávame s použitím aktívnych bezpečnostných prvkov pre zabránenie dopravnej nehody s chodcom. Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu dopravnej nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je dnešným trendom v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním na bezpečnosť chodcov. Potenciál využitia akčných systémov na zabránenie dopravnej nehody môže byť dosiahnutý alternatívnou stratégiou, a to napríklad včasným varovaním vodiča s dostatočnou časovou rezervou na jeho reakciu a následný manéver (brzdenie, vybočenie, zvukové varovanie). K vyhodnoteniu chovania aktívnych bezpečnostných systémov, ktoré si kladú za cieľ zabrániť dopravnej nehode s chodcom, alebo znížiť závažnosť tejto nehody, je za potreby evaluovať figurínu chodca používanú k experimentálnym meraniam.cs
dc.description.abstractIn the context of increasing traffic safety in modern vehicles are increasingly faced with the use of active safety system to prevent accidents with pedestrians. Increase of probability of preventing traffic accidents by installing autonomous systems in the car is today´s trend of active vehicle safety, focusing on pedestrian safety. The potential of using active systems to prevent traffic accidents can be achieved by an alternative strategy, for example, early warning driver sufficiently in advance of the reaction and subsequent maneuver (braking, driver maneuver, an audible warning). The evaluation of the behavior of active safety systems that aim to prevent an accident with a pedestrian, or reduce the severity of the accident, is necessary to evaluate pedestrian dummy.en
dc.formattextcs
dc.format.extent68-73cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectdopravná nehoda s chodcomcs
dc.subjectaktívny bezpečnostný systémcs
dc.subjectfigurína chodcacs
dc.subjectreflexné vlastnosti figurínycs
dc.subjecttraffic accident with pedestrianen
dc.subjectactive safety systemen
dc.subjectfigurine of the pedestrianen
dc.subjectreflection properties of the figurineen
dc.titlePopis evaluacie experimentálnej figuríny chodca určenej na merania aktívnych bezpečnostných systémov vozidielcs
dc.title.alternativeDescription of Experimental Evaluation of Dummies Pedestrians Designed to Measure Active Safety Systems of Vehiclesen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2-3cs
dc.coverage.volume26cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record