Show simple item record

Let us not Forget the Black Swans

dc.contributor.authorAdamec, Vladimír
dc.contributor.authorSchüllerová, Barbora
dc.date.accessioned2019-06-27T10:44:35Z
dc.date.available2019-06-27T10:44:35Z
dc.date.issued2015-12cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 2-3, s. 94-97. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179492
dc.description.abstractSoudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno a ohodnoceno, je nezbytné vymezit hranice, v nichž jsou rizika pro daný proces nebo systém významná nebo naopak, akceptovatelná. Může ovšem dojít k situaci, kdy není analýza a hodnocení těchto rizik důkladná a dojde tak k záměrnému nebo neúmyslnému opomenutí rizik, která mohou mít fatální důsledky. Příkladem jsou vysoce nepravděpodobné události, tzv. černé labutě, které se mohou vyskytovat nejen ve sféře průmyslové, ale např. i ve sféře ekonomické. Nezbytné je poukázat na tato rizika a zdůraznit nutnost zaměřit se na problematiku, jakou jsou tzv. černé labutě, které mohou ohrozit i systémy, u kterých se tyto jevy dříve neobjevily.cs
dc.description.abstractForensic engineering is an interdisciplinary field, which includes many scientific disciplines such as risk engineering. It is necessary to define the boundaries within which the risks are for a particular process or system is significant or not, acceptable. However, it can lead to a situation where the analysis and assessment of these risks are not thorough and happens thus to deliberate or inadvertent ignoring some risks which can have fatal consequences. Examples are so highly improbable events, so-called black swans, which may occur not only in the industrial, but also in the areas, for example, the economic sector. It is necessary to point out these hazards and to emphasize the need to focus on the issue of so-called black swans that could threaten systems in which these phenomena doesn’t previously appeared.en
dc.formattextcs
dc.format.extent94-97cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectčerná labuťcs
dc.subjectdopadcs
dc.subjectrisken
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectblack swanen
dc.subjectimpacten
dc.titleNezapomínejme na černé labutěcs
dc.title.alternativeLet us not Forget the Black Swansen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2-3cs
dc.coverage.volume26cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record