Show simple item record

Press LKJP 250

dc.contributor.advisorOmes, Jiřícs
dc.contributor.authorDvorník, Milancs
dc.date.accessioned2019-06-27T11:29:23Z
dc.date.available2019-06-27T11:29:23Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDVORNÍK, M. Lis LKJP 250 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112993cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179521
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu lisu LKJP 250 s planetovou převodovkou. Jedná se o jednobodový, klikový, univerzální lis, který je určen pro běžné lisařské operace za studena. Může pracovat v režimu jednotlivých zdvihů, nebo trvalého chodu při zařazení do automatické lisovací linky. První část práce se zabývá rešerší v oblasti uspořádání pohonů mechanických klikových lisů a jejím kinematickým rozborem, následuje popis hlavních částí pohonného ústrojí. Druhá část práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu lisu. Samotná řešení jsou navrhnuta v několika možných variantách s provedením základního výpočtu. Na základě žádaných kritérií je zvolena nejvhodnější varianta, pro kterou jsou provedeny detailní návrhové a kontrolní výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů pohonu lisu. Součástí práce je také požadovaná výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThis Master thesis deals with the design concept of press drive of LKJP 250 press with planetary gearbox. It is a single one-point crank universal press, which is designed for cold-forming operations. The press is used for operate in single stroke mode or continuous operation when engaged in an automatic press line. The first part of the thesis deals with the research in the field of mechanical crank press drives arrangement and kinematic analysis, followed the description of the main parts of the press drive. The second part of the thesis deals with the design of the press drive. The solutions are suggested in several possible options with performing basic calculation. On the basis of the required criteria, the most suitable variant is chosen, for which detailed design and control calculations of individual design nodes of the press drive are performed. Part of this thesis also includes the required technical drawing documentation of the mechanical press.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanický liscs
dc.subjectklikový jednobodový liscs
dc.subjectlis s nepřímým pohonemcs
dc.subjectplanetová převodovkacs
dc.subjectMechanical pressen
dc.subjectone point crank pressen
dc.subjectindirect drive pressen
dc.subjectplanetary gearboxen
dc.titleLis LKJP 250cs
dc.title.alternativePress LKJP 250en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-20-08:35:17cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112993en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:13:55en
sync.item.modts2020.03.31 06:48:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDokoupil, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář (místopředseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (člen) Ing. Jiří Marek (člen) Ing. Radek Vlček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou diplomovou prací na téma Lis LKJP250. Oponent neměl k práci žádné doplňující otázky. Otázky komise: - Jakým způsobem by jste si představoval automatizaci vašeho lisu? - Máte představu o uložení základu lisu? - Proč jste zvolil nepřímý pohon? - Jaké legislativní požadavky jste musel splnit u vašeho návrhu, aby mohl být uveden do provozu? - Osvětlete kóty ve výkresové dokumentaci. - Co to je mělké tažení? - Jak je vyřešené mazání kluzných ložisek? - K čemu používáte spojku a brzdu? - Uveďte některé ukazatele kvality vašeho návrhu. - Jak se bude vzájemně ovlivňovat více lisů v rámci jedné haly? - Co ovlivní tvářecí dráha? - Kolik času je potřeba k zastavení beranu při nouzovém zastavení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record