Show simple item record

History of Technical Normalization after 1949

dc.contributor.authorUrbánek, Zdeněk
dc.date.accessioned2019-06-28T07:40:20Z
dc.date.available2019-06-28T07:40:20Z
dc.date.issued2016-01cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 4, s. 171-186. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179575
dc.description.abstractPříspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací a také stavebními řády (zákony) na území Československé a České republiky po roce 1949. Součástí hlavní části je také podkapitola věnující se problematice závaznosti technických norem v daných období (1949–1992 a 1993–2015). Další část článku se zaobírá problematikou Eurokódů jakožto jediných platných evropských norem, zabývajících se navrhováním stavebních konstrukcí, které platí i na území České republiky. Tato kapitola je rozdělena na několik částí, jako jsou např. základní informace, data o schvalování, účel Eurokódů, obsah technické normy, historický vývoj, postup zavádění a další rozvoj Eurokódů.cs
dc.description.abstractContribution builds on a previous post from no. 1/20151) and is engaged in the development of technical standards since 1949. In addition to historical data, the article also deals with the basic concepts and legislation relating to technical standardization and building regulations (laws) on the territory of the Czechoslovak and Czech Republic after 1949. The main part of the subchapter is also devoted to the issue of the binding nature of technical standards in the respective periods (1949–1992 and 1993–2015). Another part of the article deals with the issue of Eurocodes as the only valid European standards, dealing with designing building structures, which applies to the Czech Republic. This chapter is divided into several parts, such as. Basic information, data on the approval, the purpose of the Eurocodes, the content of the technical standards, the history, process implementation and further development of the Eurocodes.en
dc.formattextcs
dc.format.extent171-186cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjecttechnická normalizacecs
dc.subjectnormycs
dc.subjectzákonycs
dc.subjectvyhláškycs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectEurokódycs
dc.subjecttechnical standardizationen
dc.subjectnormsen
dc.subjectlawsen
dc.subjectregulationsen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectEurocodesen
dc.titleHistorie technické normalizace po roce 1949cs
dc.title.alternativeHistory of Technical Normalization after 1949en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume26cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record