Show simple item record

Calculation Methodology of Baseless Enrichment Part 2nd

dc.contributor.authorKlišová, Jana
dc.date.accessioned2019-06-28T07:40:20Z
dc.date.available2019-06-28T07:40:20Z
dc.date.issued2016-01cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 4, s. 187-190. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179576
dc.description.abstractCílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace se zněním předchozím a důsledky v rámci této problematiky. Snahou je poukázat na inkorporaci nových ustanovení, která reflektují na rozhodovací praxi soudů. Závěrem tohoto příspěvku by mělo být poukázáno na snahu zákonodárců rozšířit pravomoci a posílit jistotu ochuzených, s důrazem na dobré mravy, slušnost a spravedlnost. V dalším příspěvku budou uvedeny praktické ukázky ze stavebnictví.cs
dc.description.abstractThe aim of this article is show the current legislation relating baseless enrichment, according to the current Civil Code, Law No. 89/2012 Coll., a comparison of its consequences the context of this issue. The aim is to highlight the incorporation of new provisions that reflect the decision-making practice of the courts. Finally, this post should be made to the efforts legislators to extend the powers and strengthen the security of impoverished, with a focus on good manners, decency and justice. In the next article will be shown practice exercise from the building area.en
dc.formattextcs
dc.format.extent187-190cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectbezdůvodné obohacenícs
dc.subjectprávocs
dc.subjectprincipcs
dc.subjectthe new Civil Codeen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectbaseless enrichmenten
dc.subjectlawen
dc.subjectprincipleen
dc.titleÚvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – IIcs
dc.title.alternativeCalculation Methodology of Baseless Enrichment Part 2nden
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume26cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record