Show simple item record

Static analysis of the cylindrical tank

dc.contributor.advisorVlk, Zbyněkcs
dc.contributor.authorFrimlová, Evacs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:30Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:30Z
dc.identifier.citationFRIMLOVÁ, E. Statická analýza válcové nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179590
dc.description.abstractTato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou prutový model a model s plošnými prvky. Práce je rozdělena na několik částí. První část se věnuje zadání tvaru, materiálu a zatížení nádrže. Druhá část se věnuje prutovému modelu, kde jsou uvedeny základní informace o deformační metodě, modelu pro tento výpočet a jeho výpočtu. Další část se věnuje modelu s plošnými prvky, metodě konečných prvků a výpočtu touto metodou. V poslední části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých výpočtů a jejich porovnání.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes structural analysis of cylindrical tank. The goal of this thesis is creating a computational algorithm in a software called MATLAB, using which the structural analysis on idealized models of cylindrical tank is solved. These models are the rod model and the model with plane elements. This bachelor thesis is divided in several parts. Firstly, there is defined the structure, material and load of cylyndrical tank. Second part is about rod model, stiffness method and the calculation using this method. Next part is about model with plane elements, finite element method and its calculation. In the last part, there are results from each part and their comparison.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstatická analýzacs
dc.subjectválcová nádržcs
dc.subjectsilocs
dc.subjectdeformační metodacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectRFEMcs
dc.subjectvýpočetní algoritmuscs
dc.subjectstructural analysisen
dc.subjectcylyndric tanken
dc.subjectsiloen
dc.subjectstiffness methoden
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectMATLABen
dc.subjectRFEMen
dc.subjectcomputational algorithmen
dc.titleStatická analýza válcové nádržecs
dc.title.alternativeStatic analysis of the cylindrical tanken
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-01-20:07:14cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:30en
sync.item.modts2021.11.22 23:13:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMartinásek, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Němec, CSc. - předseda, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Majda - tajemník, Ing. Aleksei Gerasimov - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Eva Kunčáková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Statická analýza válcové nádrže~ reagovala výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record