Show simple item record

Thematical large scale map of education simulator - location Za kostelem

dc.contributor.advisorKratochvíl, Richardsk
dc.contributor.authorIvančík, Eduardsk
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:34Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:34Z
dc.identifier.citationIVANČÍK, E. Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179606
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the measurement of surface features on the street Za Kostelem in the village Jedovnice. The individual parts of the thesis deal with the procedures leading to the solution of the problem, from terrain recognition, building geodetic network, selection of the surveying method to the actual interpretation of the measured data itself. The result of work is a thematical map at a scale of 1:200.en
dc.description.abstractPredmetom zadania bakalárskej práce je zameranie skutkového stavu na ulici Za Kostelem v obci Jedovnice. V jednotlivých častiach práce sa pojednáva o postupoch vedúcich k riešeniu problematiky, od rekognoskácie terénu, budovania meračskej siete, výberom metódy merania až po samotnú interpretáciu nameraných dát. Výsledkom je vyhotovenie účelovej mapy zadanej lokality v mierke 1:200.sk
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectthematical mapen
dc.subjectgeodetic networken
dc.subjectland surveyingen
dc.subjectGNSS technologyen
dc.subjectaccuracy testen
dc.subjectúčelová mapask
dc.subjectpomocná meračská sieťsk
dc.subjectpodrobné meraniesk
dc.subjectmetóda GNSSsk
dc.subjecttestovanie presnostisk
dc.titleÚčelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicíchsk
dc.title.alternativeThematical large scale map of education simulator - location Za kostelemen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-01-20:12:14cs
thesis.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:34en
sync.item.modts2021.11.23 00:06:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKuruc, Michalsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, Ing. Tomáš Kodýtek - člen, Ing. Jiří Sláma - člen, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Eduard Ivančík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record