Show simple item record

Fatigue analysis and life of steel structures

dc.contributor.advisorKubín, Martincs
dc.contributor.authorDostál, Petrcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:11:51Z
dc.date.available2019-11-27T20:11:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDOSTÁL, P. Únavová analýza a životnost ocelových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37734cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17961
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na řešení únavové analýzy a následně životnosti ocelových konstrukcí ze strojírenského a stavebního hlediska. Teoretická část obsahuje popis vlivu cyklické únavy na ocelové konstrukce, popis základních únavových charakteristik a jejich aplikaci, popis únavových křivek životnosti a jejich následnou matematickou aproximaci jak ze strojírenského tak i ze stavebního hlediska. Dále je v práci zahrnut popis výpočtu meze únavy reálné součásti (konstrukce) ve strojírenství v závislosti na provozních podmínkách dané konstrukce. Součástí práce je dále predikce životnosti ocelových konstrukcí s využitím hypotéz kumulace poškození dle nominální napjatosti. Praktickou část práce tvoří příklad na výpočet životnosti oje rámu traktorového přívěsu se zavěšením kol bogie ze strojírenského i stavebního hlediska. Příklad slouží jako algoritmus řešení predikce životnosti ze strojírenského i stavebního hlediska a také odhaluje možnost řešení životnosti strojírenských ocelových konstrukcí ze stavebního hlediska. Na závěr je provedeno porovnání obou přístupů.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on solutions fatigue´s analysis and consequently on persistence steel structures of engineering and building aspects. The theoretical part describes the influence of cyclic fatigue in steel structures, describe the basic characteristics of fatigue and its application, a description of the fatigue life curves and their subsequent mathematical approximation of both engineering and the building terms. The study also includes the calculation of fatigue real parts (structure) in mechanical engineering, depending on the operating conditions of the structure. The work is further prediction of the life of steel structures using damage accumulation hypothesis according to the nominal stress. The practical part composes an example of life calculation of drawbar tractor-trailer bogie suspension of engineering and building terms. An example serves as an algorithm solving the life prediction of engineering and building terms, and reveals the possibility of solving the life of engineering structures in terms of building. The comparison of both approaches is done in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚnavová pevnostcs
dc.subjectpredikce životnostics
dc.subjectcyklická únavacs
dc.subjectkřivky životnostics
dc.subjecthypotézy kumulace poškozenícs
dc.subjectmez únavy reálné součásti.cs
dc.subjectFatigue strengthen
dc.subjectlife predictionen
dc.subjectcyclic fatigue life curveen
dc.subjectthe hypothesis of damage accumulationen
dc.subjectfatigue limit of the real components.en
dc.titleÚnavová analýza a životnost ocelových konstrukcícs
dc.title.alternativeFatigue analysis and life of steel structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:09cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37734en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:04:56en
sync.item.modts2020.05.22 12:38:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠťastný, Antoníncs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record