Show simple item record

Assurance of Profit of Supplier within selected Construction Order

dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorAmbros, Danielcs
dc.date.accessioned2021-11-22T21:13:53Z
dc.date.available2021-11-22T21:13:53Z
dc.identifier.citationAMBROS, D. Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179721
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími se k vybrané problematice, jako stavební zakázka, stavební proces a jeho účastníci, stavební podnik, či rozpočet a zisk. Druhá část již rozebírá konkrétní stavební zakázku, na níž by daná firma měla docílit zisku a popisuje možnosti, kterými toho dosáhnout. Vybraná stavba se nachází ve městě Česká Skalice a jedná se o rekonstrukci budovy na úpravu vody.cs
dc.description.abstractThis bachelor‘s thesis is focused on possibilities to achieve a profit of supplier within a chosen construction order. This work is divided into two parts, theoretical and practical one. The theoretical part focuses on explaining terms, such as a construction order, a construction process and its parties, a construction company, a budget and profit that are all connected to the issue of this bachelor’s thesis. The other part aims to discuss the chosen construction order which is supposed to be profitable for the supplier and describe the means of accomplishing the profit. The chosen construction is located in Česká Skalice with the water treatment reconstruction as the discussed issue of this Bachelor thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební zakázkacs
dc.subjectStavební podnikcs
dc.subjectStavební procescs
dc.subjectRozpočetcs
dc.subjectCenacs
dc.subjectZiskcs
dc.subjectInvestorcs
dc.subjectDodavatelcs
dc.subjectSubdodavatelcs
dc.subjectConstruction orderen
dc.subjectConstruction companyen
dc.subjectConstruction processen
dc.subjectBudgeten
dc.subjectPriceen
dc.subjectProfiten
dc.subjectInvestoren
dc.subjectSupplieren
dc.subjectSubcontractoren
dc.titleZajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázcecs
dc.title.alternativeAssurance of Profit of Supplier within selected Construction Orderen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:04:55cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:13:53en
sync.item.modts2021.11.22 21:47:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTuscher, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Renáta Schneiderová - Heralová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Daniel Ambros seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record