Show simple item record

Economic evaluation of wood buildings

dc.contributor.advisorVýskala, Miloslavcs
dc.contributor.authorGregorová, Luciecs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:38Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:38Z
dc.identifier.citationGREGOROVÁ, L. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120855cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179727
dc.description.abstractCílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost konstrukcí. Dále jsou srovnány náklady na výstavbu a doba výstavby dřevostavby a zděné stavby.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is comparing timber frame construction and masonry building in the first and second part of building life cycle. The selected factors of these parts are costs and time-consuming of structure, comparing the masses of structures, their thermal insulation properties and their fire resistance. In the end, there is a comparison of costs of construction and construction lead-time for timber structure and masonry building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDřevostavbacs
dc.subjectrámová konstrukce dřevostavbycs
dc.subjectzděná stavbacs
dc.subjectkonstrukční systémycs
dc.subjectživotní cyklus stavbycs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectTimber structureen
dc.subjecttimber frame constructionen
dc.subjectmasonry buildingen
dc.subjectcomponent systemsen
dc.subjectbuilding life cycleen
dc.subjectcomparingen
dc.subjectcostsen
dc.subjectconstruction lead-timeen
dc.titleEkonomické hodnocení dřevostavebcs
dc.title.alternativeEconomic evaluation of wood buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:04:55cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120855en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:38en
sync.item.modts2021.11.23 00:03:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeAigel, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen,cs
but.defenceStudentka Lucie Gregorová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomické hodnocení dřevostaveb~ reagovala dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record