Show simple item record

The evaluation of investment activity in the municipality

dc.contributor.advisorKocourková, Gabrielacs
dc.contributor.authorJakubíček, Radimcs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:38Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:38Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationJAKUBÍČEK, R. Zhodnocení investiční činnosti v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120858cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/202921
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem investiční činnosti v obci, konkrétně jejím zhodnocením. Popisuje veřejnou správu v ČR a možné zdroje financování, včetně dotační politiky České republiky a Evropské unie. Stručně rozebírá základní kriteriální ukazatele pro hodnocení investičních projektů. Práce charakterizuje konkrétní obec, analyzuje její současnou finanční situaci a situaci za uplynulé tři roky, popisuje konkrétní investiční projekt a posuzuje jeho výhodnost z hlediska doby návratnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the investment activities in a municipality and mainly with its evaluation. There is the public administration in the Czech Republic described. It is accompanied with potential financial sources and the subsidy system of the Czech Republic and the European Union. The thesis briefly deals with the basic criteria for the evaluation of investment project. The second part of the thesis describes a specific municipality, analyses its current financial situation and its financial situation in the past three years. There is also a specific investment project described and its benefit assessed according to the time of payback.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVeřejná správacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectzdroje financovánícs
dc.subjectregionální politikacs
dc.subjectkriteriální ukazatelecs
dc.subjectPublic administrationen
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectfinancial sourcesen
dc.subjectregional politicsen
dc.subjectcriteriaen
dc.titleZhodnocení investiční činnosti v obcics
dc.title.alternativeThe evaluation of investment activity in the municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:04:56cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120858en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:38en
sync.item.modts2021.11.22 23:57:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKolář,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Nowak - tajemník, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Martin Comorek, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Roman Staněk - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Radim Jakubíček seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zhodnocení investiční činnosti v obci~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record