Show simple item record

Marketing strategies in real estate sales

dc.contributor.advisorDohnal, Radekcs
dc.contributor.authorLangerová, Terezacs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:39Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:39Z
dc.identifier.citationLANGEROVÁ, T. Marketingové strategie při prodeji nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179740
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingových strategií s přihlédnutím ke komunikaci na českém realitním trhu, se zacílením na oblast města Prostějov a jeho okolí. Zabývá se zmapováním a popisem problematiky tvorby marketingových strategií při prodeji a nákupu nemovitosti. Teoretická část práce popisuje základní marketingové pojmy, vymezuje pojem stavební trh a působení jednotlivých subjektů na něm. Praktickou část tvoří marketingový výzkum na jehož základě jsou sestavena doporučení pro marketingové strategie realitních kanceláří v oblasti jejich marketingové komunikace. Výstupem této práce je návrh volby optimálních médií pro komunikaci se zákazníkem.cs
dc.description.abstractThe Final Project focuses on developing marketing startegies considering the communication on the Czech real estate market, with specific emphasis on the town of Prostejov and its surroundings. The Project deals with mapping and describing the issues within the area of developing marketing strategies in the process of sale and purchase of the real estate. The Theoretical Part sets the fundamental marketing terminology, deals with the term of the construction market and the effects of individual subjects present on the market. The Practical Parts is formed by the marketing research whose outcomes reveal a set of recommendations in the field of marketing strategies for the real estate professionals within their marketing communication. The very result of this Project is a proposal of the optimal media selected for the effective communication with customers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectstavební trhcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectconstruction marketen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationsen
dc.subjectmarketing researchen
dc.titleMarketingové strategie při prodeji nemovitostícs
dc.title.alternativeMarketing strategies in real estate salesen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:07cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:39en
sync.item.modts2021.11.22 23:58:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBudíková, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Vařbuchta - tajemník, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,cs
but.defenceStudentka Tereza Langerová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Marketingové strategie při prodeji nemovitostí~ reagovala výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record