Show simple item record

Remuneration and wage policy in the construction company

dc.contributor.advisorHanák, Tomášcs
dc.contributor.authorLesák, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:04:47Z
dc.date.available2021-11-22T22:04:47Z
dc.identifier.citationLESÁK, P. Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120870cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179741
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, cíle mzdové politiky, druhy mezd, odměn a zaměstnaneckých výhod. Praktická část analyzuje vybrané stavební podniky pomocí strukturovaných rozhovorů a provádí průzkum nabízených odměn na trhu práce. Výsledkem je shrnutí a navržení doporučení pro dané podniky.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with remuneration and wage policy in construction company. The theoretical part analyses the activity of the construction company and its specifics, labour-law relations between the employee and the employer, the goals of wage policy, types of wages, rewards and employee benefits. The practical part analyses selected construction companies using structured interviews and surveys the offered rewards on the labour market. The result is a summary and suggestion of recommendations for the companies surveyed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdměňovánícs
dc.subjectmzdová politikacs
dc.subjectdruhy mezdcs
dc.subjectstavební podnikcs
dc.subjectstrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectzaměstnanecké výhodycs
dc.subjectRemunerationen
dc.subjectwage policyen
dc.subjecttypes of wagesen
dc.subjectconstruction companyen
dc.subjectstructured interviewen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.titleOdměňování a mzdová politika ve stavebním podnikucs
dc.title.alternativeRemuneration and wage policy in the construction companyen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:07cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120870en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:04:47en
sync.item.modts2021.11.22 22:14:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTuscher, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Vařbuchta - tajemník, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,cs
but.defenceStudent Pavel Lesák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record