Show simple item record

Optimization of tender documentation for the flat reconstructions

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorMikulík, Michalcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:52Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:52Z
dc.identifier.citationMIKULÍK, M. Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120873cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179744
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku zadávací dokumentace rekonstrukce bytů a její optimalizaci pro urychlení projektových a rozpočtových prací. Práce se zabývá problematikou cen, rozpočtů a projektovou dokumentací. Dále uvádí nejčastější vady jejich možné opravy. Metodika optimalizace je bodově sepsána a následně vysvětlena na případové studii. Závěrem práce je porovnání zadávací dokumentace a optimalizované dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the issue of tender documentation for flats reconstruction and its optimization to accelerate projecting and budgeting works. The thesis deals with the issue of prices, budgets and project documentation. Furthermore, the most common defects of their possible repair. Optimization methodology is point-written and explained on example. The conclusion of the thesis is a comparison of tender documentation and optimized documentation for the selection of the contractor (contractor) of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcenacs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectbytcs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectpriceen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectdocumentationen
dc.subjectapartmenten
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectoptimizationen
dc.titleOptimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytůcs
dc.title.alternativeOptimization of tender documentation for the flat reconstructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:07cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120873en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:52en
sync.item.modts2021.11.22 23:13:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVýskala, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Michal Mikulík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record