Show simple item record

Implementation of Superstructure of Apartment Building in Čierna Voda - Chorvátský Grob

dc.contributor.advisorLiška, Pavelsk
dc.contributor.authorRaučinová, Veronikask
dc.date.accessioned2019-07-02T14:55:47Z
dc.date.available2019-07-02T14:55:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRAUČINOVÁ, V. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120927cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179796
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, murovaný z tvárnic Porotherm. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky. Obsahom práce je vypracovanie technologického predpisu pre zvislé nosné a vodorovné nosné konštrukcie, technickej správy stavebno-technologického projektu, časového plánu výstavby zadanej technologickej etapy, situácie staveniska so širšími dopravnými vzťahmi, organizácie výstavby vrátane výkresu zariadenia staveniska, rozpočtu pre hrubú vrchnú stavbu, kontrolného a skúšobného plánu. Ďalej práca rieši dopravné trasy na stavenisko, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, návrh strojnej zostavy a porovnanie variant prevedenia vodorovnej nosnej konštrukcie.sk
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to process a technological project for the technological stage of the shell construction of an apartment building in the town of Chorvátsky Grob in the local part of Čierna Voda. The construction system of the apartment building is wall-mounted, made of Porotherm blocks. Ceiling structures are monolithic reinforced concrete slabs. The content of this work is the elaboration of technological regulation for vertical load-bearing and horizontal load-bearing structures, technical report of construction-technological project, time schedule of construction of assigned technological stage, situation of construction site with wider transport relations, construction organization including drawing of construction site equipment, budget for gross construction, control and test plan. Furthermore, the work deals with traffic routes to the construction site, safety and health protection at work, design of machine assembly and comparison of variants of the horizontal load-bearing structure.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalárska prácask
dc.subjectbytový domsk
dc.subjecthrubá vrchná stavbask
dc.subjecttechnologický projektsk
dc.subjecttechnická správask
dc.subjecttechnologický predpissk
dc.subjectmurovaniesk
dc.subjectmonolitický stropsk
dc.subjectčasový plánsk
dc.subjectdopravné trasysk
dc.subjectrozpočetsk
dc.subjectstrojná zostavask
dc.subjectzariadenie staveniskask
dc.subjectorganizácia výstavbysk
dc.subjectkontrola kvalitysk
dc.subjectbezpečnosť prácesk
dc.subjectporovnanie variantsk
dc.subjectBachelor thesisen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectshell constructionen
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectbrickworken
dc.subjectmonolithic ceilingen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjecttransport routesen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjectconstruction organizationen
dc.subjectquality controlen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectcomparison of variantsen
dc.titleRealizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grobsk
dc.title.alternativeImplementation of Superstructure of Apartment Building in Čierna Voda - Chorvátský Groben
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-07-02-16:01:43cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120927en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:04:47en
sync.item.modts2020.03.31 14:50:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNečasová, Barborask
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - předseda, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Patloka - tajemník, Ing. Lukáš Bříza - tajemník, Ing. Alžběta Klimszová - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Edita Lukešová - člen, Ing. Zbyšek Kubíček - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen,cs
but.defenceStudentka Veronika Raučinová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob~ reagovala velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record