Show simple item record

Desin of new technologies for invert grouting of masonry sewer

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorDolák, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:58Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:58Z
dc.identifier.citationDOLÁK, M. Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120979cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179807
dc.description.abstractPředmětem této práce je navržení optimální injektážní směsi pro provádění oprav stávajících zděných kanalizačních stok s důrazem na ekonomickou nenáročnost. Budou zhodnoceny parametry druhotných surovin a odpadních látek jako částečné náhrady kvalitních běžně používaných materiálů. Odpadní látky z výroby, pro které je po potřebné úpravě nalezeno využití v jiném odvětví výroby, se nazývají druhotnými surovinami. Na závěr bude proveden výběr vhodných druhotných surovin pro návrh nové technologie rubové injektáže určené pro opravy stávajících zděných kanalizačních stok.cs
dc.description.abstractThe subject of this work is to find optimal grouting mixture for repairing existing brick sewer with insistence on ecological modesty. Secondary raw and waste materials will be evaluated as a partial replacement of good-quality materials, that are commonly used. Production wastes for which is after necessary adjustment found usage in another sphere of production are named secondary raw materials. In the end will be made a selection of appropriate secondary raw materials for a project of new technology of back grouting identified for repairing currently used brick sewers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská prácecs
dc.subjectbentonitcs
dc.subjectcementcs
dc.subjectdruhotné surovinycs
dc.subjectinjektážcs
dc.subjectkanalizační stokycs
dc.subjectkřemičitý písekcs
dc.subjectpopílekcs
dc.subjectrubová injektážcs
dc.subjectsanacecs
dc.subjectslévárenský písek pojený bentonitemcs
dc.subjectBachelor thesisen
dc.subjectbentoniteen
dc.subjectcementen
dc.subjectsecondary raw materialsen
dc.subjectgroutingen
dc.subjectsewersen
dc.subjectsilica sanden
dc.subjectfly ashen
dc.subjectback groutingen
dc.subjectredevelopmenten
dc.subjectfoundry sand combined with bentoniteen
dc.titleNávrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stokcs
dc.title.alternativeDesin of new technologies for invert grouting of masonry seweren
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-13:38:36cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120979en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:58en
sync.item.modts2021.11.22 23:38:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMelichar, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Řehořek - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Martin Dolák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok~ reagoval dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record