Show simple item record

Waste building materials to base layers of the pavements

dc.contributor.advisorStehlík, Dušancs
dc.contributor.authorŽďára, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:06:00Z
dc.date.available2021-11-22T23:06:00Z
dc.identifier.citationŽĎÁRA, Z. Recykláty do podkladních vrstev vozovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121047cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179840
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá popisem těchto materiálů, jejich výrobou, jejich užitím do konstrukce vozovek a pozornost je věnována také jejich problematickým vlastnostem a zahraničním zkušenostem. V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné využívat směs betonového a asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Dalším cílem bylo porovnat vlastnosti směsí s různým obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, there is processed information about recycled construction waste and their possible use in road construction in the form of research. The individual chapters deal with the description of these materials, their production, their use in base layers of the pavement and attention is also paid to their problematic features and foreign experience. In the practical part, laboratory samples of recycled asphalt pavement and recycled aggregates were tested. The main purpose was to find out if it was possible to use a mixture of recycled asphalt pavement and recycled aggregates in the base layers of the pavement with a low traffic load. Another purpose was to compare the properties of mixtures with different content of both recycled materials and to see how the bearing capacity of these mixtures changes when an elevated temperature is applied to them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební a demoliční odpadcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectrecyklovaný stavební materiálcs
dc.subjectrecyklát z betonucs
dc.subjectrecyklát asfaltovýcs
dc.subjectpodkladní vrstvy vozovekcs
dc.subjectProctorova zkouškacs
dc.subjectCBR (Kalifornský poměr únosnosti)cs
dc.subjectIBI (Okamžitý poměr únosnosti)cs
dc.subjectConstruction and demolition wasteen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectrecycled construction wasteen
dc.subjectrecycled aggregatesen
dc.subjectrecycled asphalt pavementen
dc.subjectbase layers of the pavementsen
dc.subjectProctor compaction testen
dc.subjectCBR (California Bearing Ratio)en
dc.subjectIBI (Immediate Bearing Index)en
dc.titleRecykláty do podkladních vrstev vozovekcs
dc.title.alternativeWaste building materials to base layers of the pavementsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-16:00:05cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121047en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:06:00en
sync.item.modts2021.11.22 23:20:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHýzl, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Efenberk - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Valihrach - člen, Ing. Martin Sychra - člen,cs
but.defenceStudent Zbyněk Žďára seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Recykláty do podkladních vrstev vozovek~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record