Show simple item record

One span cable-supported bridge

dc.contributor.advisorNečas, Radimcs
dc.contributor.authorKučerka, Jáncs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:05:03Z
dc.date.available2021-11-22T22:05:03Z
dc.identifier.citationKUČERKA, J. Jednopolový most podporovaný kabely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179861
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh pěší lávky přes koryto řeky. Pro návrh jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Zvolená varianta je řešena jako zavěšená konstrukce podporovaná kabely. Most je vzhledem k překázce kolmý o celkové délce 66,225 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá monolitická mostovka zavěšená na pylonu skloněném v podélném směru. Značná část práce je věnovaná nalezení tzv. výchozího stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer 2018. Návrh předpětí, posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti jsou provedeny ručně dle platných norem a předpisů. Posouzení únosnosti pylonu je řešeno v softwaru IDEA StatiCa 9 a některé výsledky jsou ověřeny ručně. Práce zanedbává reologické jevy a fáze výstavby.cs
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is the design of a footbridge across the river. The design is processed by two options. The chosen option is designed as a cable-stayed construction supported by cables. Bridge is designed as perpendicular with total length 66,225m. Superstructure is made by prestressed monolithic deck suspended by cables from sloping pylon. Considerable part of the thesis is devoted to creating a so-called initial state. The calculation of internal forces was done by calculation software Scia Engineer 2018. The design of prestressing force, assessment of ultimate limit state and serviceability limit state were done by hand according to the valid standards and regulations. Bearing capacity assessment of pylon was solved by IDEA StatiCa 9 software and some results were verified by hand. The thesis disregards rheological effects and stages of construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlávka pro pěšícs
dc.subjectzavěšená konstrukcecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectpředpětícs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectvýchozí stavcs
dc.subjectpyloncs
dc.subjectzávěsycs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectmezní stav použitelnostics
dc.subjectpedestrian bridgeen
dc.subjectcable-stayed bridgeen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectprestressingen
dc.subjectmonolithic structureen
dc.subjectinitial stateen
dc.subjectpylonen
dc.subjecthangersen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectserviceability limit stateen
dc.titleJednopolový most podporovaný kabelycs
dc.title.alternativeOne span cable-supported bridgeen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-18:57:50cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:05:02en
sync.item.modts2021.11.22 22:10:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKoláček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Lukáš Juříček - tajemník, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Martin Řehulka - člen,cs
but.defenceStudent Ján Kučerka seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Jednopolový most podporovaný kabely~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record