Show simple item record

Small Apartment House

dc.contributor.advisorŠuhajda, Karelcs
dc.contributor.authorHolubář, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:26Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOLUBÁŘ, Z. Malý bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121152cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179906
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s bezbariérovými byty. Objekt je čtyřpodlažní, zastřešený vazníkovou střechou. V podzemním podlaží se nachází 3 samostatné garáže. Stavba je umístěna v obci Velké Meziříčí na pozemku parcelního čísla 3800/30, katastrálního území Velké Meziříčí. Svislé konstrukce jsou navrhnuty z keramických tvarovek. Stropy jsou keramické a střecha je řešena jako sedlová s vazníky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součást návrhu je tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení.cs
dc.description.abstractThe topic of bachelor´s thesis is design four storey apartment house with barrier-free apartments. The building is four storey, roofed truss roof. There are three garage units and storage area underground. The building is located on plot of number 3800/32 in the village Velke Mezirici, cadastral area Velke Mezirici. The vertical constructions are designed from a construction system made of ceramic blocks. The ceilings are ceramic and the roof is hipped with trusses. The thesis provides documentation for realization of the construction. Part of the design is thermal assessment, accustic assessment and fire safety assessment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectbezbariérové bytycs
dc.subjectvazníková střechacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkeramické tvarovkycs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectbarrier-free apartmentsen
dc.subjectroof trussen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectceramic blocksen
dc.titleMalý bytový důmcs
dc.title.alternativeSmall Apartment Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-18:52:40cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121152en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:50:59en
sync.item.modts2020.03.31 06:09:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNovotný, Miloslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeDoc.Ing. Martin Lopušniak, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Novák - tajemník, Ing. Ing. Petra Nováková - tajemník, Ing. Jiří Teslík, Ph.D - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Zdeněk Holubář seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Malý bytový dům~ reagoval dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record