Show simple item record

Low-floor apartment house

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorKnápková, Nikolacs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:05:14Z
dc.date.available2021-11-22T22:05:14Z
dc.identifier.citationKNÁPKOVÁ, N. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121172cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179926
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je novostavba nízkopodlažního bytového domu samostatně stojícího na p. č. 555/3 ve Zlíně-Mladcové. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou založený na základových pasech. Celkem je navrženo 6 bytových jednotek. Tři v prvním nadzemním podlaží o velikostech 2x 2+KK,3+KK a tři v druhém nadzemním podlaží o velikostech 2+KK, 3+KK, 4+KK. V 1.NP se nachází byty s bezbariérovým přístupem a je zde přístupná kočárkárna a úklidová místnost. V suterénu se nacházejí sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky. Dále zde nalezneme sušárnu, sklad pro údržbu domu, kotelnu a kolárnu. Zdivo objektu je navrženo z keramických tvarovek Porotherm s výjimkou obvodového suterénního zdiva, kde je použito ztracené bednění. Stropní konstrukce je tvořena z cihelných vložek MIAKO a keramobetonových stropních POT nosníků. Dům se nachází na okraji města Zlína v klidné oblasti.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is a new building of a low floor apartment house located in Zlín-Mladcová 555/3. It is a two-storey and partially basement building with a single-skin flat roof based on the base passages. A total of 6 housing units are designed. Three on the first floor with sizes 2x 2 + KK, 3 + KK and three on the second floor with sizes 2 + KK, 3 + KK, 4 + KK. On the first floor there are flats with barrier-free access and there is a stroller storage and a cleaning room. In the basement there are cellars for all apartments. There is also a drying room, a storage for house maintenance, a boiler room and a bike storage. The masonry of the building is designed from ceramic blocks Porotherm except of the perimeter basement masonry where lost formwork is used. The ceiling structure is made of MIAKO brick inserts and ceramic-concrete ceiling POT beams. The house is located on the outskirts of the city Zlín in a quiet area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská prácecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectnízkopodlažní bytový důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectBachelor thesisen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectsingle-skin flat roofen
dc.subjectlow floor apartment buildingen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectpartly basementen
dc.titleNízkopodlažní bytový důmcs
dc.title.alternativeLow-floor apartment houseen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-18:52:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121172en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:05:14en
sync.item.modts2021.11.22 22:33:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŽajdlík, Tomášcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Ing. Veronika Mynaříková - tajemník, Ing. Pavel Vlček, Ph.D - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen,cs
but.defenceStudentka Nikola Knápková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Nízkopodlažní bytový dům~ reagovala uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record