Show simple item record

Residential building

dc.contributor.advisorBenešová, Romanacs
dc.contributor.authorKříž, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:32Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, L. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121181cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179935
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu. Bytový dům se nachází v Jihomoravském kraji v obci Stanoviště. Bytový dům je samostatně stojící v mírně svažitém terénu, má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží slouží pro domovní vybavení, nachází se zde sklepní kóje, kočárkárna, technická místnost, herna a úklidová místnost. Zbývající čtyří nadzemní podlaží slouží pro bydlení, nachází se zde 12 bytových jednotek. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických dutinových bloků HELUZ, po obvodu zatepleno kontaktním zateplení ETICS. Zdivo je založeno na základových pasech z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Střecha je tvořena, jako plochá jednoplášťová.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is to elaborate the project documentation for the construction of the apartment house. The apartment building is located in the South Moravian Region in the municipality of Stanoviště. The apartment building is detached in a slightly sloping terrain, has one underground floor and four above-ground floors. The underground floor is used for house equipment, there is a cellar, a pram room, a utility room, a games room and a cleaning room. The remaining four floors are used for housing, there are 12 housing units. The vertical supporting structures are lined with ceramic hollow blocks HELUZ, insulated with ETICS contact insulation along the perimeter. Masonry is based on plain concrete foundations. Vertical supporting structures are monolithic reinforced concrete. The roof is formed as a flat single-skinned roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská prácecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectbytcs
dc.subjectzděná konstrukcecs
dc.subjectželezobetonový monolitický stropcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectbalkoncs
dc.subjectterasacs
dc.subjectkontaktní zateplovací systém.cs
dc.subjectBachelor thesisen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectbasementen
dc.subjectflaten
dc.subjectmasonry constructionen
dc.subjectreinforced concrete monolithic ceilingen
dc.subjectsingle-skin flat roofen
dc.subjectbalconyen
dc.subjectterraceen
dc.subjectcontact insulation system.en
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeResidential buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-07-02-18:55:56cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121181en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:18:36en
sync.item.modts2020.03.30 20:49:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeWoytela, Jindřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing. Eva Burgetová, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, Ing. Marek Jašek, Ph.D - člen, Ing. Petr Jelínek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Lukáš Kříž seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record