Show simple item record

Apartment building in Vlašim

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorMaršoun, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-11-22T14:56:53Z
dc.date.available2021-11-22T14:56:53Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationMARŠOUN, J. Bytový dům ve Vlašimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121191cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179945
dc.description.abstractBakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Vlašim, která se nachází ve Středočeském kraji. Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, kde se nachází celkem osm bytových jednotek, z nichž jedna je pro osoby se sníženou schopností pohybu. Objekt je založen na ŽB základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků se zateplovacím systémem ETICS z pěnového polystyrenu. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis elaborates the project documentation for the construction of an apartment building in Vlašim, located in the Central Bohemian region. It’s about separated standing basement object. Apartment building has one basement and three above-ground floors, where is eight apartment units in total, from which one is designed for people with movement disabilities. The object is based on RC foundation slab. Design of a vertical structure is from limestone blocks with thermal insulation ETICS from expanded polystyrene. Horizontal load-bearing structures are designed as cast-in-place reinforced slabs. The building is roofed with a warm flat roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectpodsklepenýcs
dc.subjecttři nadzemní podlažícs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectApartement buildingen
dc.subjectbasementen
dc.subjectthree above-ground flooren
dc.subjectapartment uniten
dc.subjectflat roofen
dc.titleBytový dům ve Vlašimics
dc.title.alternativeApartment building in Vlašimen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:01cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121191en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:46en
sync.item.modts2021.11.23 00:09:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePrůša, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Andrea Bílková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Jiří Maršoun seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům ve Vlašimi~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record